Normas de acceso ao centro

Pola seguridade de todas e todos, por favor, cumpran con estas normas si teñen que acceder ao centro para realizar algún trámite:
  • Entrada exclusivamente polo portal principal.
  • Seguir as indicacións do persoal do centro.
  • Uso obrigatorio de mascarilla.
  • Desinfección obrigatoria de mans.
  • Mantera distancia de seguridade (hai indicadores no chan)
  • Saída exclusivamente polo portal lateral.
Lembren que o horario de atención é de luns a venres de 9:00 h. a 14:00 h.