Boletíns 2 trimestre

Debido ao estado de alarma no que estamos, non é posible entregar os boletíns de cualificación da 2º avaliación de forma presencial.

Para iso a Consellería de Educación manifesta que os descarguemos por ABALARMÓBIL que é o soporte seguro para enviar información deste tipo.
Para iso as familias que aínda non o fixeron deben descargalo nos seus móbiles  e a páxina para facelo é o seguinte enlace:
Moitas grazas e saúde para todos.