REUNIÓN INFORMATIVA das ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

REUNIÓN INFORMATIVA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

O xoves día 26, no Edificio de Infantil, na Aula de
Psicomotricidade, a partir das 16:30h, terá lugar uhna
charla informativa cos monitores das actividades
extraescolares para informar sobre as mesmas.
Estará presente a coordinadora das actividades da Anpa

Grazas. Saúdos.

A directiva.