A S A M B L E A XERAL O R D I N A R I A DÍA: 8 DE OUTUBRO DE 2019 HORA: 17.30H EN PRIMEIRA CONVOCATORIA