Mes: abril 2020

Boletíns 2 trimestre

Debido ao estado de alarma no que estamos, non é posible entregar os boletíns de cualificación da 2º avaliación de forma presencial. Para iso a Consellería de Educación manifesta que os descarguemos por ABALARMÓBIL que é o soporte seguro para enviar información deste tipo. Para iso as familias que aínda non o fixeron deben descargalo […]