May 26

Necesidades Especiais

Ao longo deste curso esta Directiva contou cun representante na Comisión de Necesidades Especiais da Federación de Anpas Compostela, da que forma parte, na que se traballou a cotío e, fruto do seu traballo, naceron dúas propostas que faremos á nova Dirección do Centro para a súa inclusión na Programación Xeral do vindeiro Curso 2015/2016.
– PROGRAMA DE PATIOS
– PROBLEMÁTICA SOBRE A ACCESIBILIDADE DO CENTRO