Necesidades Especiais

Ao longo deste curso esta Directiva contou cun representante na Comisión de Necesidades Especiais da Federación de Anpas Compostela, da que forma parte, na que se traballou a cotío e, fruto do seu traballo, naceron dúas propostas que faremos á nova Dirección do Centro para a súa inclusión na Programación Xeral do vindeiro Curso 2015/2016.
– PROGRAMA DE PATIOS
– PROBLEMÁTICA SOBRE A ACCESIBILIDADE DO CENTRO