Proposta conxunta das Anpas do Concello de Ames na licitación do servizo do próximo ano.

Proposta conxunta das Anpas do Concello de Ames na licitación do servizo do próximo ano para o servizo de comedor:

ANPA_Comedores1

ANPA_Comedores2