ASEMBLEA XERAL ORDINARIA Luns 5 Novembro 16:30h

CONVÓCASE a todas as familias socias da ANPA DO CEIP A MAÍA a: A S E M B L E A  XERAL  O R D I N A R I A

  • Data: Luns, 5 de Novembro de 2018
  • Hora: 16.30 (Primera convocatoria) 17.00 (Segunda convocatoria)
  • Lugar: Biblioteca do edificio de Primaria (pranta baixa)

 

ORDE DO DÍA
1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
2. Informe de de contas e de actividades para o curso 18/19
3. Incorporación de socios á xunta directiva e ao grupo de voluntarios de biblioteca
4. Rogos e preguntas

PRÉGASE ASISTENCIA

SERVIZO DE GARDERÍA: Haberá un monitor de Biosbardos na cancha lateral de primaria, para
atender aos fillos e fillas dos asistentes á asamblea.

A Xunta Directiva

 

Podes descargar a info aquí