ASEMBLEA XERAL ORDINARIA Luns, 18 de Xuño de 2018, 16.30H

CONVÓCASE a todos os pais, nais e titores d@s alumn@s do CEIP A Maía, socios e non socios:

A S E M B L E A XERAL O R D I N A R IA

Data: Luns, 18 de Xuño de 2018
Hora: 16.30 (Primera convocatoria)  17.00 (Segunda convocatoria)

Lugar: Biblioteca do edificio de Primaria (pranta baixa)

ORDE DO DÍA

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
2. Informe de de contas e de actividades do curso 17/18
3. Informe de situación do servizo de comedor
4. Rogos e preguntas

PRÉGASE ASISTENCIA

SERVIZO DE GARDERÍA: Haberá un monitor de Biosbardos na cancha lateral de primaria, para
atender aos fillos e fillas dos asistentes á asamblea.
A Xunta Directiva