Información sobre axudas para a adquisición de libros e material escolar destinadas a alumnado de 2º ciclo de educación infantil, curso 2018-2019

Axudas para a adquisición de libros e material escolar destinadas a alumnado de 2º ciclo de educación infantil, curso 2018-2019

impresos solicitude

material escolar

Curso 2018 / 2019

Actividades 2018 / 2019:

Guía de axuda para nais e pais:

Estatutos:

 

Saúdos e benvidxs ao novo curso 🙂

FESTA FIN DE CURSO!!! – 21 xuño 2018

ESCOLA DE NAIS E PAIS: “ACOSO: PREVENCIÓN, DETECCIÓN E POSIBLES ACTUACIÓNS” Luns, 18 de xuño

ESCOLA DE NAIS E PAIS: “ACOSO: PREVENCIÓN, DETECCIÓN E POSIBLES ACTUACIÓNS”

  • Luns, 18 de xuño
  • Auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns
  • Relatora especialista: Isabel López Arias
  • Horario: 17:30-18:45
  • Organiza: Centro Autonómico de Formación e Innovación

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA Luns, 18 de Xuño de 2018, 16.30H

CONVÓCASE a todos os pais, nais e titores d@s alumn@s do CEIP A Maía, socios e non socios:

A S E M B L E A XERAL O R D I N A R IA

Data: Luns, 18 de Xuño de 2018
Hora: 16.30 (Primera convocatoria)  17.00 (Segunda convocatoria)

Lugar: Biblioteca do edificio de Primaria (pranta baixa)

ORDE DO DÍA

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
2. Informe de de contas e de actividades do curso 17/18
3. Informe de situación do servizo de comedor
4. Rogos e preguntas

PRÉGASE ASISTENCIA

SERVIZO DE GARDERÍA: Haberá un monitor de Biosbardos na cancha lateral de primaria, para
atender aos fillos e fillas dos asistentes á asamblea.
A Xunta Directiva

ASAMBLEA URXENTE